Daj Ideja е привремено недостапен.

Вработување

Како да се вработам кај вас? Ве молам за процедурата и образложение. Имам дипломирано информатика. Ана Петрова - Тасева ** Одговор : Во врска со вашето прашање за...

Транспарентност на работење на Владата на РМ.

Предлагам да се отвори сегмент во Документи поврзан со Владата на РМ, каде би се објавувале документите кои Владата ги носи како на пример Годишната програма за работа на владата, одлуки од...

Конзуларни работи

Дали сте задоволни од конзуларните работи кои ги врши Министерството за надворешни работи. Пишувајте ги вашите сугестии?