Документи
Име Големина
Национална стратегија за развој на електронските комуникации со информатички технологии
Националната стратегија за развој на електронски комуникации со информатички технологии има за цел да го адресира надминувањето на нерамнотежата помеѓу преголемата доминантност на телекомуникацискиот сектор во однос на информатичкиот сектор на државно ниво како предуслов за развој на Информатичкото општество.
537,1k
Национална стратегија за развој на следна генерација широкопојасен интернет со Акционен план
Донесување и имплементација на јасна и предвидлива регулаторна рамка за развој на следна генерација на широкопојасен интернет која ќе обезбеди рамнотежа меѓу конкуренцијата на ниво на услуги и на ниво на инфраструктура е круцијална за обезбедување поволна околина за транзиција кон следна генерација на широкопојасен интернет, односно за создавање поволен амбиент за инвестиции во овој сектор.
1.181,8k
Прикажани резултати 2.

ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ - АЕК ги намали големопродажните цени на Македонски телеком за фиксна телефонија и интернет Скопје, 10 април 2012 Агенцијата за електронски комуникации -
Скопје, 05 јуни 2012 Размена на искуства и подготовките за преминот од аналогно  во дигитално емитување, што во Македонија треба да профункционира од 1 јуни следната година, се
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани резултати 2.

Категории
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Теми
Прикажани 1 резултат.