За да ни се придружите, внесете ја Вашата адресата на е-пошта во полето е-пошта, на која ќе пристигнуваат нотификациите за новости за избрана категорија по Форум, Блог, Документи и Дај Идеја. и кликнува на Регистрирај се.

♦  Во зависност од интересот изберете област/и за кои сакате да добивате известувања за поставена нова тема, коментар...

♦  Доколку сте веќе регистрирани и имате напревено избор на одредена категорија, но сакате да направите промени (да додадете нови области или да отстрани претходно избрани), потребно е кликнете на Промени. Со тоа автоматски се означени областите за кои имате направено избор и Ви се нуди можност да додадете  нови или пак да отстаните постоечки. Откако ќе ги направите измените се кликнува на Потврди.

♦  Доколку целосно сакате да ја отстраните Вашата регистрација за добивање на новости, кликнете на линкот кој го добивата на крајот од пораката во прилог со известувањето на Вашата е пошта!

Е-пошта: