Е–консултацијата преставува алатка која дава можност да се побараат и да се соберат различни мислењапо одредени владини политики  од страна на пошироката јавност или од точно утврдена група
Достапни алатки за граѓаните на ова портално решение се е–консултацијата и е-иницијативата.
Резултатите од остварената консултација не се задолжителни при донесувањето на одлуките, но преставуваат одлична можност за унапредување на квалитетот на одлуките.
Е-демократија подразбира континуирано овозможување на јавни простории во кои граѓаните ќе можат да се здружуваат и да си ги застапуваат своите граѓански интереси преку едноставен пристап до
Порталот  за е-демократија е нов модерен метод  на јавна расправа кој ќе овозможи учество на граѓаните  при градењето на јавните политики, со помош на информатичко-комуникациската
Прикажани 6 - 10 од 11 резултати.
на 3