Е-демокртија дава можност на граѓаните  на Република Македонија на едноставен и лесно достапен начин, да го дадат своето мислење и активно да партиципираат во процесот на донесување
Прикажани 11 - 11 од 11 резултати.
на 3