«Назад

*Што е е-иницијатива?

Е-иницијативата им овозможува на граѓаните да ги  развијат и изнесат своите политички предлози  по  пат на информатичко -комуникациската технологија и на таков начин да се ангажираат во изработката на политичките планови.

Коментари
Trackback URL: