« Назад Документи Дома

Социјални работи

Подфолдери
Папка # На Документи
Во подготовка 0
Усвоени 16
Прикажани резултати 2.
Документи
Нема документи во оваа папка.
Име Големина
Нема документи во оваа папка.
Прикажани резултати 0.

Нема блогови.

« Назад Форум Насловна

Социјални работи

Подкатегории
Категорија Категории Теми Коментари  
Вработување, образование и здравствено домување 0 3 3
Заштита на деца и малолетни лица 0 3 3
Заштита на работниците при работа и инспекцискиски надзор од областа на ...
Заштита на работниците при работа и инспекцискиски надзор од областа на работни односи, безбедност и здравје при работа.
0 4 4
Пазар на труд
Подкатегорија од областа Социјални работи
0 3 3
Пензиско и инвалидско осигурување 0 3 3
Работни односи, вработување и вработеност, материјално обезбедување ...
Работни односи, вработување и вработеност, материјално обезбедување на привремено невработените, платите и животниот стандард.
0 3 3
Социјална политика, Правните односи во бракот, семејството и ...
Социјална политика, Правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница, Односите помеѓу родителите и децата, Старателството и посвојувањето, Заштита на лицата со пречки во развојот, Заштита на децата и малолетните лица, Социјално вклучување.
0 4 4
Унапредување на рамноправноста на половите, превенција и заштита од ...
Унапредување на рамноправноста на половите, превенција и заштита од секаков вид на дискриминицација по основ на пол, етничка припадност, возраст, лица со посебни потреби, двојна дискриминација.
0 3 3
Хумана популациона политика заради усогласен социјален економски развој 0 3 3
Прикажани резултати 9.
Теми
Сите теми се поделени по области.
Тема Активност Поставено од Коментари Прегледи Последен пост
Сите теми се поделени по области.
Прикажани резултати 0.