Документи
Име Големина
Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2011 година
Со програмата се утврдува распределбата за средствата потребни за финансирање на железничката инфраструктура
160,8k
Национална програма за железничка инфраструктура 2011 - 2013 2.209,4k
Национална стратегија за развој на воздухопловството во Република Македонија
Националната стратегија има за цел да го промовира економскиот раст на државата, обезбедување услуги во фукција на поддршка на туризмот, надградба на операциите на воздушниот транспорт и стандарди кои ќе ги задоволат барањата за интегрирање во ЕУ.
2.874,9k
Национална транспортна стратегија на Република Македонија за периодот 2007 - 2017 година
Стратешки документ на Министерството за транспорт и врски
1.542,2k
Стратегија за домување на Република Македонија (2007 - 2012)
Во овој документ се уредува прашањето на домување во Република Македонија и се дефинираат националните стратешки насоки на идната политика на домувањето.
603,4k
Прикажани резултати 5.

Нема блогови.

Категории
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Теми
Прикажани 1 резултат.