Документи
Нема документи во оваа папка.
Име Големина
Нема документи во оваа папка.
Прикажани резултати 0.

Документи
Прикажани резултати 15.
Име Големина
Антикорупциска програма 2011
Антикорупциската програма на Министерството за внатрешни работи почива на три темелни принципи: законодавно-процесна реформа, транспарентност и градење на мотивациски систем
210,1k
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СВКПС-2012 460,9k
Извештај за активностите во областа на илегалната миграција за 2013 година 38,8k
Извештај за организирани видови криминал и корупција за 2013 година 48,2k
Извештај за работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во 2010 година 359,3k
Извештај за работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во 2011 година 161,4k
Извештај за работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во првото полугодие од 2012 година 147,2k
Извештај за работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди за девет месеци во 2013 година 336,8k
Извештај за работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди за деветте месеци од 2011 година 316,5k
Извештај за работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди за деветте месеци од 2012 година.pdf 3.300,6k
Извештај за работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди за првите три месеци во 2013 година 478,1k
Извештај за работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди за шест месеци во 2013 година 484,6k
Правилник за вршење на работите на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на Министерството за внатрешни работи 1.921,9k
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за вршење на работите на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на Министерството за внатрешни работи 179,2k
програма-за-работа-на-СВКПС-2015 228,3k
Прикажани резултати 15.